XII Edición "Os Nosos Fariñeiros Burros e Muiños" , 28 de Abril de 2013