X Edición "Os Nosos Fariñeiros Burros e Muiños", 3 de Abril de 2011