A Asociación


A Asociación “Muiñeiros do Río Tripes” é unha asociación sen ánimo de lucro, que ten como ámbito a provincia de Pontevedra, desenvolvendo as súas actividades primordialmente no sendeiro do río Tripes na localidade de Tui. Os fins principais da asociación son: a promoción de accións de fomento do patrimonio cultural do entorno etnográfico, arquitectónico e paisaxístico do río Tripes (Tui), a divulgación e difusión da flora e fauna do entorno dos Muiños do río Tripes e o fomento do folclore tradicional.

SOCIOS COLABORADORES 2024

SOCIOS COLABORADORES 2024