A Festa

Os Muiñeiros do Tripes celebramos anualmente "Os Nosos Fariñeiros, burros e muíños"