Presentación Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”

A Asociación “Muiñeiros do Río Tripes” é unha asociación sen ánimo de lucro, que ten como ámbito a provincia de Pontevedra, desenvolvendo as súas actividades primordialmente no sendeiro do río Tripes na localidade de Tui.

A Asociación constiuise en decembro do ano 2007, e os fins principias da asociación son: a promoción de accións de fomento do patrimonio cultural do entorno etnográfico, arquitectónico e paixaxístico do río Tripes (Tui), a divulgación e difusión da flora e fauna do entorno dos Muiños do río Tripes e o fomento do folclore tradicional. 

 Para o logro destes fins, as actividades da asociación van encaminadas a :

1- Realización de actividades de carácter cultural, didáctico ou científico orientadas á promoción do patrimonio integrado polo conxunto de Muíños do río Tripes e a arquitectura tradicional.

2- Realización de labores de investigación, e estudo da flora e fauna do entorno do Tripes

3- Promoción de rutas guiadas de senderismo polo entorno do río Tripes con paneis informativos.

4- Fomento de intercambios folclóricos e colaboracións con asociacións semellantes.

5- Recuperacións de cantigas antergas, celebracións de “seráns” por parte do grupo folclórico integrado na asociación “Muiñeiros do río Tripes”.

6- Prestar a axuda precisa o grupo folclórico en todo aquello que a xunta directiva considere necesario.

7- Edición de publicacións relacionadas cos fins da asociación.

8- Adquisición e realización de doazóns ou depósitos de obxetos de interese cultural, ou utilidade didáctica 

e todas aquelas actividades que poidan contribuir co patrimonio cultural do entorno do río Tripes.