CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA. 23 DE FEBREIRO DE 2024

 

En virtude do estipulado no Capítulo III dos nosos Estatutos, infórmase da convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria a celebrar o venres 23 de febreiro de 2024, ás 19:30 horas en primeira convocatoria, e ás 20:00 horas en segunda e última, no Salón de Actos do Centro Cultural de Randufe.


Coa seguinte orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta anterior

 2. Resume das actividades de 2023

 3. Balance económico e contas de 2023

 4. Plan de actividades de 2024

 5. Orzamento de 2024

 6. Socios

 7. Rogos e preguntas

   


   


SOCIOS COLABORADORES 2024

SOCIOS COLABORADORES 2024