III Xornadas de Muíñas do Tripes, 21 de Abril de 2013