ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

Na Asemblea Xeral Ordinaria de 5 de febreiro de 2022 deuse conta da xestión durante os anos 2020 e 2021, xa que o ano anterior non puido celebrarse a Asemblea debido á pandemia do Covid-19.Fíxose repaso das actividades e iniciativas levadas a cabo, así como os balances económicos, e as actuación previstas para o 2022.

Ao remate da mesma, celebrouse a Asemblea Xeral Extraordinaria para a renovación parcial da Xunta Directiva e modificación puntual dos Estatutos.

No tocante á renovación de cargos da Xunta Directiva, foi a seguinte:

NOVOS NOMEAMENTOS:
    
    Ricardo Da Silva Diz (Vicepresidente)
    María del Pilar Álvarez Aballe (Secretaria)
    Cristian Lago Núñez (Tesoureiro)
    Soraya María Rodríguez Martínez (Vogal)

CARGOS SAÍNTES:

    Carmen Rodríguez Montes (Vicepresidenta)
    Telmo Alfaya Pérez (Secretario)
    Francisco Javier Álvarez Rivadulla (Tesoureiro)
    Ricardo Da Silva Diz (Vogal)

No referido á modificación puntual dos Estatutos, quedou aprobado engadir no artigo 19º apartado a) o seguinte contido:
“O prazo de presentación de candidatos para renovar a Xunta Directiva deberá presentarse con 5 días de antelación ao día da realización da Asemblea Xeral Extraordinaria.
As candidaturas poderanse presentar no e-mail da asociación ou persoalmente ao secretario.
A publicación dos candidatos a nova Xunta Directiva farase na web da asociación e como mínimo 3 días de antelación a realización da Asemblea Xeral.”


Agradecemos a participación do tódolos presentes na Asemblea. Dámoslle a benvida aos novos cargos e recoñecemos a labor e dedicación dos saíntes, que continuarán a formar parte desta gran familia de muiñeiros.

Facemos extensivo tamén o noso agradecemento a tódalas persoas, socias e socios, que fan posible a nosa organización.

Grazas.SOCIOS COLABORADORES