CANCELADA XIX OS NOSOS FARIÑEIROS, BURROS E MUÍÑOS, na data prevista (1 de maio 2020 ).

Ante a situación que estamos a vivir, non poderemos celebrar a XIX OS NOSOS FARIÑEIROS, BURROS E MUÍÑOS, na data prevista (1 de maio 2020 ).
Agora toca estar na casa. A saúde é o importante.
#QuedaNaCasa