CARTEL DA XVIII OS NOSOS FARIÑEIROS, BURROS E MUÍÑOS