Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación "Muiñeiros do Río Tripes" , data 9 de Febreiro do 2019...