Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”

Celebrarase en data Venres 1 de Decembro 2017 ás 19:30 hrs en primeira convocatoria e ás 20:00 hrs en segunda convocatoria  no Centro Cultural de Randufe (Tui).

Co seguinte orde do dia:

1- Lectura e aprobacion da acta anterior
2- Resumen de traballos realizados no 2017
3- Traballos e labouras a realizar no 2018

Atentamente,


Asociación “Muiñeiros do Río Tripes