Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”

Convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”

Celebrarase en data Venres 18 de Decembro 2015 ás 19:30 hrs en primeira convocatoria e ás 20:00 hrs en segunda convocatoria  no Centro Cultural de Randufe (Tui).

Co seguinte orde do dia:

1- Lectura e aprobacion da acta anterior
2- Resumen de traballos realizados no 2015
3- Traballos e labouras a realizar no 2016

Atentamente,

Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”

https://www.facebook.com/muineirosdotripes
http://muineirosdotripes.blogspot.com.es/
muineirosdotripes@gmail.com