XIV Os Nosos Fariñeiros Burros e Muiños, 19 Abril 2015