Nova Xunta directiva da Asociación Cultural "Muiñeiros do Río Tripes"

Na convocatoria da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación “Muiñeiros do Río Tripes”, celebrada na tarde do día 30 de Xaneiro de 2015 no Centro Cultural de Randufe (Tui), quedou configurada a nova directiva da Asociación,  


PRESIDENTE, Alberto Romero Rodríguez
VICEPRESIDENTE. Carmen Rodríguez Montes
SECRETARIO. Emiliano López Piñeiro
TESORERO. Fco. Javier Álvarez Rivadulla
VOCAL, Carlos Rodríguez Martínez
VOCAL, Juan Álvarez Núñez
VOCAL, Telmo Alfaya Pérez
VOCAL, Rubén Durán Rodríguez
VOCAL, Benito Lamas González
VOCAL. Eva Caeiros Méndez
VOCAL. Rosario Martínez Freiría
VOCAL. Miguel Fernández Álvarez

en Tui a 30 de Xaneiro de 2015