"Unha muiñeira no alto do mirador de Tripes", Xornal 21, nº65 Septiembre de 2013